Литература за све узрасте
Књиге, часописи, дневне новине, електронске публикације
Кутак за децу
Едукативна средства и сликовнице за децу свих узраста
Најновији наслови
Библиотека интензивно попуњава свој књижни фонд најновијим насловима

ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ

Save

Радно време

 

 Сваког радног дана: 
7.00-15.00 часова

 

 

 

 

 

 

Чланарина

На позајмном одељењу - 350,00 динара
На дечјем одељењу - 300,00 динара
Упис за предшколце је бесплатан
(у оквиру Дечје недеље).

Save

Save

Save

Save

Позајмно одељење за одрасле

Позајмно одељење за одрасле

Фонд Позајмног одељења садржи преко 30.000  библиографских јединица из различитих области људског стваралаштва. Структуру фонда углавном чине  дела домаће и стране књижевности, али значајно место имају публикације из области филозофије, психологије, религије, социологије, економије, права  и других друштвених наука, природних наука, медицине, уметности и историје.
Приступ књигама је слободан, по систему УДК, што дозвољава  нашим корисницима  да у пријатном амбијенту лако  дођу до жељене књиге. Фонд је попуњен књигама различитих жанрова, па су и корисници овог одељења различитих профила - од  ученика  до пензионера. Набавка књига прати интересовања читалаца. Читаоци већином траже најновије наслове. Ипак, међу њима има и оних који  трагају за класицима и ремек-делима  домаће и стране  књижевности.
Због боље прегледности  на посебним полицама издвојили смо наслове  по жанровима (тинејџ романи, хорор, популарна психологија, научна и епска фантастика, трилери, историјски и љубавни  романи, као и нове књиге домаће и светске  књижевности). Стална je поставка на паноу који садржи мисао недеље, као и избор за књигу недеље и препоруку за читање.  
Фонд позајмног  одељења  је смештен у три просторије. Прва просторија је највећа; у њој  су смештена  дела домаће и стране књижевности, на посебним полицама  су одвојене  збирка референсне грађе, фонд књига на другим страним језицима, кутак Руске Литературе , ЕУ инфо  кутак,  лектира за средњу школу и продајна изложба Лагуне. Осим позајмице књига  овде се одржавају трибине, јавни часови, радионице и др. Не постоји посебно физички издвојен простор за читаоницу и поменуте активности библиотеке,  већ је саставни део позајмног одељења, преуређен за поменуте намене. Поред књига ту су и  3 рачунара повезана на интернет који су намењени члановима Библиотеке.
Други део Позајмног одељења је хол где се налазе публикације из  историје и географије.

 

 

У трећој просторији смештен  је:
  • фонд књига на албанском језику  (преко 2.500 књига);
  • фонд стручне књиге из области филозофије, психологије, религије, социологије, економије, права  и других друштвених наука, природних наука, медицине, уметности;
  • фонд периодике   (преко 2.500 примерака, као и два дневна  листа и  6 часописа).
 
Save
Save

Пратите нас

 

Save

Save

Save

Save

Save