Литература за све узрасте
Књиге, часописи, дневне новине, електронске публикације
Кутак за децу
Едукативна средства и сликовнице за децу свих узраста
Најновији наслови
Библиотека интензивно попуњава свој књижни фонд најновијим насловима

ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ

Save

Радно време

 

 Сваког радног дана: 
7.00-15.00 часова

 

 

 

 

 

 

Чланарина

На позајмном одељењу - 350,00 динара
На дечјем одељењу - 300,00 динара
Упис за предшколце је бесплатан
(у оквиру Дечје недеље).

Save

Save

Save

Save

Библиотека данас

Библиотека данас

Библиотека  под садашњим именом  постоји од 6.  јула 1995. године  када је Општинско веће општине Медвеђа донело  одлуку  о оснивању  Општинске  библиотеке „Петар Петровић Његош"  а у складу са Законом о библиотечкој делатности. Библиотека надаље озбиљније  приступа прикупљању, обради, чувању и коришћењу књига, фотографија разгледница, картографске и остале  библиотечке грађе. Смештена је у згради  Културног центра  на површини од 194 м2. У десном крилу зграде на спрату су Позајмно одељење, Дечје одељење, као и канцеларија  управе Библиотеке.  У приземљу је Завичајно одељење  где је смештен и Легат Добросава Туровића. Такође се повремено користи хол и биоскопска сала за различите манифестације, културно-уметничке програме. 

Основна делатност Библиотеке је обезбеђивање слободног, подједнаког и неограничеог приступа знању, идејама и информацијама, као и конструктиван допринос  развоју демократске јавности и квалитету културног живота локалне средине. Почев од 2012. године у Библиотеци је уведен јединствени систем обраде библиотечко-информационе грађе и извора (Cobiss). На тај начин је постала равноправни члан Виртуелне библиотеке Србије. Запослени се стално стручно оспособљавају путем семинара које организује Народна библиотека „Радоје Домановић" из Лесковца и Народна библиотека Србије. 

Библиотека располаже фондом од преко 50.000 библиографских јединицa из свих области људског стваралаштва. То су дела домаће и светске књижевности, али значајно место имају публикације из области  науке, филозофије, психологије, религије,  друштвених наука, природних наука, медицине, уметности и историје. 

Посебно смо поносни на Завичајни фонд и Легат Добросава Туровића који садржи богате збирке фотографија, плаката, разгледница, картографске грађе, старе тапије и спискове досељавања, преписе из бугарских и црногорских  црквених и матичних књига рођених.

Пратите нас

 

Save

Save

Save

Save

Save